Berounka -od Zvíkovce k Javornici a Krakovci

Městys Zvíkovec se nachází na samém okraji rokycanského okresu. Leží na rozhraní CHKO Křivoklátska a PP-Horní Berounka.První písemná zpráva o obci je uváděna z roku  1229.,kdy na místě zdejšího zámku měli tvrz bratři Vícemil Vlček a Jindřich ze Zvíkovce.Kolem tvrze vzniklo městečko,to roku  1624 vypálili a zpustošili Švédové a v původní velikosti již Zvíkovec obnoven nebyl. Na místě tvrze byl roku 1735 postaven zámek.Posledním z majitelů zámku byl pražský advokát Karel Růžička. Po 2.světové válce byl zámek znárodněn a sloužil jako ústav soc. péče. Po roce  1991 byl zámek i s pozemky vrácen  potomkům posledního majitele. Nyní je v majetku vnuka a vnučky Karla Růžičky. Uprostřed rozlehlehlého náměstí , na mírném návrší stojí kostel Nanebevzetí Panny Marie,který je zde uváděn již v roce 1350.Kolem kostela byl původně hřbitov,který byl ohrazen zdí. Na památku hřbitova ,stojí před kostelem litinový kříž. Je velmi pravěpodobné,že ve Zvíkoveckém kostele kázal v roce 1414 Mistr Jan Hus,který se v té době zdržoval na nedalekém hradě Krakovci.
 V údolí pod Zvíkovcem se nachází Kalinova Ves,která je součástí Zvíkovce.Jméno nese po jednom z majitelů  panství Matěji Kalinovi z  Jäthensteinu.Ten nechal ve Zvíkovci  postavit zděnou budovu školy. / Dnes je v této budově obchod /. V této době byl farářem v místním kostele Václav Krolmus,průkopník české archeologie. Pod Kalinovou Vsí pospíchá Berounka rychleji a tady opouští PP Horní Berounku,aby se vydala na další pouť do CHKO  Křivoklátska. A zde její proud bude sledovat mnoho dalších romantických zákoutí. Zde břehy Berounky spojuje most,který byl slavnostně otevřen v roce 1930. Celkovou obnovou prošel v roce 2003 po ničivých povodních. Vodáci zde najdou tábořiště  a na protějším břehu restauraci s ubytováním  "U Varských".
Zvíkovec- náměstíčko s kostelem
Zvíkovec- náměstíčko s kostelem
chaty na levém břehu  Berounky
chaty na levém břehu Berounky
rozvodněná  Berounka pod Zíkovcem
rozvodněná Berounka pod Zíkovcem
rorvodná  Berounka -fotografováno z mostu proti proudu řeky
rorvodná Berounka -fotografováno z mostu proti proudu řeky
U Varských
U Varských
u jezu- pohled k mostu
u jezu- pohled k mostu
Vzpomínka na mládí

Vzpomínám na mládí,na ten dravý proud
a tak pod Zvíkovcem vidím trempy plout.
Přišla velká voda,všechno vzala pryč,
řeka to však zvládla,krásná je jak dřív.
Táborový ohně zase zaplály,
jen to naše mládí ,odplulo do dáli.
Chtěl bych se  vrátit k tobě údolí,
kde řeka plyne dál,od Týřovických skal,
až dolů pod Tetín,kde častokrát jsem stál.
U Lahovic  hú,hú, vláček zahouká,
tady řeka končí ,já však nezoufám.
Vracím se sem stále ve vzpomínkách svých,
proti proudu plujem,zpátky pod Liblín......
 Javornice a Krakovec
Když už jste ve Zvíkovci,byla by škoda neprojít se údolím Javornice.Tento vodní tok je někdy nazýván potokem, někdy říčkou .Pramení v PP Jesenicko, nedaleko Plavečského vrchu a její tok je dlouhý cca 30 km.Tam až ale nemusíme.Vydáte-li se od mostu pod Zvíkovcem po levém břehu Berounky po proudu ,cca po 150 m. dojdete k soutoku Javornice s Berounkou Javornice protéká romantickým údolím,kde se střídají lesní loučky s letními tábory,překonávají se brody /těch je tady opravdu hodně/ Místy je údolí sevřeno mezi zalesněné a skalnaté stráně. Značená turistická stezka vede až ke zřícenině hradu Krakovce. Cestou se můžete občerstvit v rekreačním středisku Machův mlýn./my to tedy vždycky děláme-pivo zde čepují dobré/ A protože jste si odpočinuli a občerstvili se,tak vám cesta ke Krakovci bude ubíhat lépe a brodění vodou vám vůbec nebude vadit.

Krakovec
 Jedná se o zachovalé trosky středověkého hradu,který se nesmazatelně vepsal do českých dějin ,známého  tím že hostil ve svých zdech mistra Jana Husa.Po dobrovolném vyhnanství z Prahy a dočasném půspbení na Kozím Hrádku mistr Jan z Husince hledal  na českém venkově nové útočiště. To mu zde nabídl jeho horlivý zastánce, pan Jindřich.Zde mistr Jan pobýval cca  tři měsíce a zde si také připravil svoji  obhajovací řeč pro koncil v Kostnici, kamž se odebral dne 11.10. 1414.  Hrad stojí v kotlině na táhlém ostrohu mezi Šipským a Krakovským potokem,Ty se stékají přímo pod hradem. V bývalém předhradí leží osada stejného jména. Nad ní se zdvihá zmíněný hrad.. Ten byl chráněn příkopem,vzniklým prokopáním šíje a byl z této strany opatřen branou s padacím můstkem.Hrad byl vystavěn koncem  14.stol. jako přepychové sídlo pro Jíru z Roztok,oblíbence krále Václava IV. Jíra z Roztok vytvořil na Krakovci unikátní dílo,které bývá pro svou přepychovou  architekturu označováno  za poslední hrad a první zámek v Čechách.Roku  1445 dostali hrad rod Kolovratů,kteří zde měli své druhé původní sídlo -ti Krakovec drželi přes 100 let. Dalšími majiteli  byli Lobkovicové, kteří patrně opatřili hrad renesančními štíty.Roku  1651 se Krakovec uvádí "vytlučen a ohněm poškozen " 1662- 1665 hejtman Rakovnického kraje nechává hrad opravit. Roku 1700 se hrad uvádí jako plně obyvatelný. Jeho stavba zanedbávala obranné prvky a sostředila se na tvorbu obytného komfortu. Přepych i dostatek soukromí zde vytvářelo  26-27 obytných místností v propojených palácových křídlech.Obytné místnosti byly vytápěny důmyslným systémem.
brody na  Javornici
brody na Javornici
divoká příroda na Javornici
divoká příroda na Javornici
P6020002[1]x.jpg
brody na  Javornici
brody na Javornici
rekreační středisko Machův  mlýn
rekreační středisko Machův mlýn
údolí  Javornice
údolí Javornice
údolí Šípského potoka
údolí Šípského potoka
hrad Krakovec se sochou Jana Husa
hrad Krakovec se sochou Jana Husa
Pavel "Žalman" Lohonka

Ještě lesy voní lesní vůní,
řeky mají stále stejnej směr,
hlavu občas umyj v lesní tůni,
polož do trávy rezavej kvér
Vyhlídka do údolí Berounky u Kostelíku
Tak aby toho nebylo málo v okolí Zvíkovce,můžeme se ještě podívat k vyhlídce u Kostelíku nad řekou Berounkou. V obci Kostelíku před  30 lety existovala cesta od kaple dolů, přes pole nad Berounku a potom pěšinou k řece. Z této cesty byl krásný výhled na celé údolí Berounky a zpět na vesničku Kostelík. Bohužel tato cesta byla později zaorána. Mnoho lidí nostalgicky vzpomínalo na krásné výhledy. Proto se OS  Kostelík rozhodlo vybudovat jak vyhlídku na Kostelík,tak i do malebného kaňonu řeky Berounky. Nejprve v roce 2010 na ostrohu přímo proti obci bylo vybudováno odpočinkové posezení s lavicemi a v roce 2013 byla dokončena vyhlídková plošina nad údolím řeky. Projekt arch. Milana Taflíka realizoval pan Jan Kolář. Z vyhlídky je vidět od Zvíkovce až ke Skryjím. Finance na tento projekt poskytla společnost  lesy ČR.
vyhlídková plošina
vyhlídková plošina
okolí vyhlídkové plošiny
okolí vyhlídkové plošiny
výhle směrem ke Zvíkovci
výhle směrem ke Zvíkovci
výhle směrem ke Skryjím
výhle směrem ke Skryjím
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one