Brdy- Jedová hora

Jedová hora se nachází  na pravém břehu Červeného potoka , mezi obcemi  Neřežínem a  Mrtníkem. Na této hoře se nacházel železorudný  důl.První zmínka o těžbě  v této lokalitě pochází z roku  1463. Podle nepřímých důkazů je pravděpodobné,že těžba železa zde probíhala již ve 13. a 14. stol.Možná dokonce i dříve. Ostatně je známé, že železná ruda  se na Křivoklátsku a Podbrdsku těžila od dávných časů na mnoha místech. Někde se ruda těžila povrchově, na Jedové hoře se  dobývala  i hloubkově v šachtě zvané Barbora ,hluboké 72 m. Od jiných lokalit, kde se též těžila železná ruda se Jedová hora lišila  ještě tím že  se zde nacházelala žíla železné rudy s rumělkou / cinabaritem/, z které se získávala rtuť. Vytěžená rumělka se na povrchu zpracovávala pražením a z tohoto pražení  se uvolňovaly rtuťnaté páry, které se prudce zchlazovaly v tekutý  stříbrošedý  kov.Práce zde byla nebezpečná,páry rtutě pozvolna otravují lidský  organismus..Název Jedová hora byl pravděpodobně odvozen od občasných ortav  dělníků, kteří se těchto jedovatých par při zpracování rudy nadýchali.Tento důl  byl funkční  víceméně až do konce 19. stol.Po ukončení těžby na Jedové hoře  zanikly i stavby ,které s těžbou souvisely.Dříve bezlesá  hora byla osázena a vše , co zde zbylo přikryly koruny stromů. Kdo ale Jedovou horou procházel,mohl spatřit mocné  odvaly a a haldy hlušiny-pozůstatky po někdejší těžbě.Šachta Barbora byla do poloviny zasypána  a z bezpečnostních důvodů zajištěna  drátěným plotem.
​Souvislost s dolováním má kostel  P. Marie v Mrtníku. Podle tradice,to byl kostel havířů z Jedové hory.Podle starých svědectví,bývaly uvnitř kostela fresky s hornickými náměty .
15.6.2013 byla otevřena  naučná stezka,která provádí návštěvníky přírodou v okolí Komárova a vede právě na Jedovou horu.V říjnu  2015 byly dokončeny stavební úpravy na šachtě Barbora  a na štole Josef tak,aby byla zajištěna bezpečnost návštěvníků při zpřístupnění  CHKO Brdy.Návštěvu Jedové hory je možné spojit s příjemnou procházkou okolím Záskalské nádrže.
nová úprava šachty Barbora
nová úprava šachty Barbora
zabezpečovací mříž na šachtě Barbora
zabezpečovací mříž na šachtě Barbora
úprava štoly  Josef
úprava štoly Josef
původní stav u šachty  Barbora
původní stav u šachty Barbora
 ​stará hornická:
Již opět z věže zaznívá,tichounké  zvonku lkání,
již chop se každý kladiva a měj se k dolování.
Zdař Bůh, Zdař Bůh, Zdař Bůh.........
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one