Brdy- Jinecké hřebeny

Jinecké hřebeny -jedná se o členitý a skalnatý hřeben,který je přibližně  4,5 km dlouhý.Ten se skládá  ze čtyřech  výrazných  slepencových vrcholů. Koníčku, Komínu, Hřebene a Peci. Nejvyšší z nich je vrch Hřeben /721 m/ Nejznámější z nich je Koníček. Zde jsou hned  dva skalní útvary. Skála Koníček   a skalní věž Komín.Jméno Koníček  dal tomuto vrcholu skalní útvar z kambrických slepenců ve tvaru koňské hlavy.Shodné jméno má i  vrch o 800 m. výše. Na vrcholu Hřebenu se nachází souvislý pás vojenských pozovatelen,z nichž některé pochází z dob založení střelnice na Brdech. Jedná se o skromnější typy,ochozy jsou vystavěné z přírodního materiálu , kamene zdejších suťí.Z poválečné doby pochází uzavíratelné betonové objekty. Od nich je výhled na cílovou plochu Brda a další část Brd. Mezi vrchy Hřeben a Pec prochází lesní silnička .Ta je spojnicí mezi cílovou plochou Brda a křižovatkou u hájovny Krejčovka.Vrchol Pece je méně navštěvovaný a poměrně neschůdný. Na Peci se nachází skalisko s převisy mohutných tabulí a kamenným mořem.Jméno pochází od kolomazné  pece,která stávala pod vrcholem.Sejde-li se pod hřeben skal,můžeme si hravě prohlédnout skály z jejich úpatí. Z okrajové části jsou krásné výhledy do dalekého kraje.Tato část Brd nebude zpřístupněna ani nyní,kdy se Brdy staly CHKO-střelnici Brda bude nadále využívat armáda.
 
skalní útvar na Koníčku v podobě koňské hlavy
skalní útvar na Koníčku v podobě koňské hlavy
skalní útvar na Koníčku- věž Komín
skalní útvar na Koníčku- věž Komín
okolí věže  Komín
okolí věže Komín
úbočí  skaního útvaru  Komín
úbočí skaního útvaru Komín
na Hřebenu
na Hřebenu
balvanitý terén na  Peci
balvanitý terén na Peci
Wabi Ryvola:

 Zase vidím za soumraku
na pozadí šedých mraků,
mlčenlivej zástup kamarádů.
 Siuety hor a stromů,
starejch opuštěnejch lomů.
Plíží se duněním vodopádků,
táhnou strží a tmou  muži
z Shakesperových sonetů.......

 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one