Kontakt

Zdena Bradnová
bradnav@seznam.cz

Brdy- Jinecké hřebeny

Jinecké hřebeny -jedná se o členitý a skalnatý hřeben,který je přibližně  4,5 km dlouhý.Ten se skládá  ze čtyřech  výrazných  slepencových vrcholů. Koníčku, Komínu, Hřebene a Peci. Nejvyšší z nich je vrch Hřeben /721 m/ Nejznámější z nich je Koníček. Zde jsou hned  dva skalní útvary. Skála Koníček   a skalní věž Komín.Jméno Koníček  dal tomuto vrcholu skalní útvar z kambrických slepenců ve tvaru koňské hlavy.Shodné jméno má i  vrch o 800 m. výše. Na vrcholu Hřebenu se nachází souvislý pás vojenských pozovatelen,z nichž některé pochází z dob založení střelnice na Brdech. Jedná se o skromnější typy,ochozy jsou vystavěné z přírodního materiálu , kamene zdejších suťí.Z poválečné doby pochází uzavíratelné betonové objekty. Od nich je výhled na cílovou plochu Brda a další část Brd. Mezi vrchy Hřeben a Pec prochází lesní silnička .Ta je spojnicí mezi cílovou plochou Brda a křižovatkou u hájovny Krejčovka.Vrchol Pece je méně navštěvovaný a poměrně neschůdný. Na Peci se nachází skalisko s převisy mohutných tabulí a kamenným mořem.Jméno pochází od kolomazné  pece,která stávala pod vrcholem.Sejde-li se pod hřeben skal,můžeme si hravě prohlédnout skály z jejich úpatí. Z okrajové části jsou krásné výhledy do dalekého kraje.Tato část Brd nebude zpřístupněna ani nyní,kdy se Brdy staly CHKO-střelnici Brda bude nadále využívat armáda.
 
skální útvar na Koníčku  v podobě koňské hlavy
skální útvar na Koníčku v podobě koňské hlavy
 skalní útvar na Koníčku -věž Komín
skalní útvar na Koníčku -věž Komín
okolí vrchu Komín
okolí vrchu Komín
úbočí vrchu Komín
úbočí vrchu Komín
na Hřebenu
na Hřebenu
skaliska na Peci
skaliska na Peci
balvanitý terén na Peci
balvanitý terén na Peci
vrcolová skaliska Pec
vrcolová skaliska Pec
Wabi Ryvola:

 Zase vidím za soumraku
na pozadí šedých mraků,
mlčenlivej zástup kamarádů.
 Siuety hor a stromů,
starejch opuštěnejch lomů.
Plíží se duněním vodopádků,
táhnou strží a tmou  muži
z Shakesperových sonetů.......

 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one