Brdy-Krátké zastavení na Baštíně

Pojďme se chvíli zastavit u bývalého kostela Svatého Jana Křtitele a kláštera benediktinského proboštství na Baštíně.- tzv.teslínské
​Součástí osidlování oblasti Středních Brd byla snaha ovládnout dosud tuto nepřístupnou krajinu nejen z  hlediska  hospodářství, ale dát jí také určitý duchovní rorměr.Šlechickými rody sem  byli zváni příslušníci církevních řádů a jejich úkolem bylo, aby tato místa pokřesťanšťovali.Jejich existence je na Brdech spolehlivě dokázána již ve 13. a 14. stol.V této době vzniklo pravděpodobně teslínské benediktinské probošství,kde stával klášter Na Baštinách.Benediktini zde provozovali na tehdejší dobu moderní způsob obdělání půdy, lesního hospodářství a zajišťovali pro lidi v  blízkých osadách důležitou duchovní správu. Jednalo se zde o kostelík a budovy, které  byly včetně kostelíka dřevěné. Teprve později zde byla postavena kamenná budova proboštství a také kamenný kostel..Byly zde vybudovány  rybníčky a ryby, které zde mniši pěstovali byly součástí  jejich stravy. Zhruba po  100 let tu žili lidé a za cenu velké dřiny,zvelebovali zdejší kraj. To trvalo až do doby,než nastalo období husitských válek. V roce  1421 přišel úder husitů i sem do těchto brdských lesů. proboštství bylo vypáleno,co se stalo se zdejšími řeholníky a s lidmi z osady Teslín se můžeme jen dohadovat. Mnohým se snad podařilo  uprchnout do neproniknutelných  brdských hvozdů, mnozí zde byli zavražděni.Opuštěné a vypálené proboštství už nikdy nebylo obnoveno.Ještě v roce  1886, stála podle dobové fotografie uprostřed mýtinky část zříceniny kostela.Nyní jsou na tomto místě patrny jen terénní  nerovnosti.Pokud bude někdo podrobně zkoumat tuto lokalitu,tak najde půdorys bývalého kostela a dalších objektů.Toto místo nebylo zapomenuto - u silničky je umístěná cedulka,která připomíná historii tohoto místa.
​V roce 2011 se poprvé uskutečnil  krásný nápad  Pavla Wünsche, Jiřího Vlčka a Václava Knechtla, dát tomuto místu znovu duchovní náboj.Každým rokem se pořádá poslední Adventní neděli  k tomuto místu v brdských lesích "Pouť pro Betlémské světlo". Byl to opravdu krásný nápad. Vychází se z okolních blízkých vesniček a sraz účastníku bývá v 15 hod. na tomto místě. Zde jsou vždy všichni přivítáni. Pavel Wünsch má vždy připraven pro účastníky nějaký program,který se váže k tomuto místu, nebo je orientován na nějaké  další brdské zajímavosti. Zpívají se koledy za doprovodu kytar a flétniček.Jako" pozornost " pro poutníky sem každým rokem vláčí jeden z účastníků pouti várnici se svařákem.Potom nastává krásný okamžik,kdy se postupně rozsvítí všechny lucerničky a pomalu se začíná pohyblivý  svítící had vydávat na zpáteční cestu.Les pomalu potemní - v tuto roční dobu se brzy stmívá.Tím ale pěkná pohoda nekončí- ta končí až po přátelském převánočním posezení Na Grilu v Míšově.Je tady málo místa a tak jsme na sebe namačkáni , ale to vůbec nevadí.Po roce se zde schází lidé,kteří mají k sobě blízko,mají si co říci  a všichni měli dnes společný cíl. Zatím jsme ještě nevynechali, chodíme sem rádi a vždycky se těšíme. CHODÍ SE ZA KAŽDÉHO POČASÍ !!!!!
místo, kde stávalo benediktinské  proboštství
místo, kde stávalo benediktinské proboštství
jeden z upravených rybníčků pod bývalým Teslínským klášterem
jeden z upravených rybníčků pod bývalým Teslínským klášterem
další rybníček pod bývalým Teslínským klášterem
další rybníček pod bývalým Teslínským klášterem
místo s malou tabulkou připomíná historii tohoto místa sem poutníci chodí pro Betlémské světlo
místo s malou tabulkou připomíná historii tohoto místa sem poutníci chodí pro Betlémské světlo
Na  Grilu v Míšově
Na Grilu v Míšově
pro  Betémské světlo se chodí za každého počasí
pro Betémské světlo se chodí za každého počasí
Nejkrásnější nejsou věci, ale okamžiky-  Karel Čapek
Osadní koleda- Béda Šedivka 

Od nepaměti čekám do dneška-haleluja,
​tu spránvnou hvězdu nesmím promeškat-haleluja.
Nad osadou zazní do ticha ,ta píseň dávných dní,
​že syn se zrodil růži z  Jericha a v jesličkách teď spí.
Od nepaměti čekám do dneška-haleluja,
tu správnou hvězdu nesmím promeškat-haleluja.....
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one