Brdy-Poutní místo Skalka

Poutní místo Skalka nad Mníškem pod Brdy
Samota Skalka měla vždy několik stavení:kostelík,vedle něho klášter,na severní straně na kopci byla poustevna--rekolekční dům,kapličky křížové cesty a opodál domy lesníka a hajného.Kostelík sv. Máří Magdalény byl první stavbou na této skalnaté vyvýšenině , nad Mníškem pod Brdy .Ten byl vybudován Krištofem  Dientzenhoferem na náklady Serváce Ignáce Engela z  Engelsflussu.Vzorem pro vybudování byla kaple ve francouzském Aix-en Provence , nedaleko Marseille,kde  sv. Máří Magdaléna dlela na pokání za své hříchy až do své smrti.Zvláštností této stavby byly vnitřní omítky, napodobující krápníkovou jeskyni.Podlaha této stavby byla dlážděna oblázky z řeky Berounky. Součastně s kostelem vznikl i klášter.I zde se nacházely skvosty barokního umění.Klášter byl rovněž dílem Krištofa Dientzenhofera. Jeho dílo bylo dokončeno  v roce  1694. Pro dokončený klášterní areál byla část okolního lesa přeměněna  na pole a byl zde založen poplužní dvůr.Působili v něm nejdříve  benediktinští mniši, později františkáni Byl to řád chudý a neměl dostatek prostředků na opravu objektů.Křížová cesta pochází z let  1755,z období ,kdy v klášteře na Skalce sídlila  hraběnka Benedikta Čejková. Ta dala kapličky křížové cesty,propojující poustevnu s kostelíkem vybudovat. Díky tomu se stala  Skalka záhy známým a vyhledávaným poutním místem.Na tomto místě se konaly slavné poutě. Tato tradice skončila roku 1953,díky skutečnosti,že kostelík  i celý areál byly v 50 letech postiženy poddolováním Skalky. S postupem těžby železné rudy se ve zdech kostelíka začaly objevovat trhliny a v okolním terénu propadliny .Areál byl sice po  2 světové válce celý zrekonstruován,ale po 10 letech po ukončení rekonstrukce byl tak zdevastován ,že byl opuštěn. Po ukončení těžby v roce  1967 došlo postupně ke stabilizaci horninového masivu a to dalo šanci k obnově kostelíka a celého areálu.-------
čerpáno z informačních panelů umístěných v poutním areálu Skalka
poustevna-rekolekční dům
poustevna-rekolekční dům
jezírko s lekníny v areálu Skalka
jezírko s lekníny v areálu Skalka
kapličková křížová cesta  od kostelíka směrem k poustevně
kapličková křížová cesta od kostelíka směrem k poustevně
kostelík sv. Máří Magdalény
kostelík sv. Máří Magdalény
kostelík sv. Máří Magdalény
kostelík sv. Máří Magdalény
opravená budova kláštera
opravená budova kláštera
kapličky- křížové cesty
kapličky- křížové cesty
bývalá hájovna a hospodářská budova
bývalá hájovna a hospodářská budova
bývalá hájovna a hospodářské budovy
bývalá hájovna a hospodářské budovy
výhled na Mníšek pod Brdy
výhled na Mníšek pod Brdy
Pokání- Nedvědi
I kámen se ustrne,ale musí mít proč,
i řeky proud obrátíš,když důvod je.
Kdo v poledním žáru hledá hojivý stín,
ať vykřičí napřed řeku vlastních vin.
A  a pak obrátí ke hvězdám pokorně u dlaně dlaň,
ať snese pokání po samý kraj, 
to víra je svědomí
 a nikdo není čistý, jen někteří lidé snad míň
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one