Brdy - rybník Tisý

Rybník Tisý se nachází mezi  obcemi Strašice a Těně a též na samém okraji brdských lesů bývalého VÚ.Tento rybník byl vybudovaný  v roce  1652  jako další vodní nádrž sloužící strašické huti. V květnu 1872 po dešťové průtrži nebyl rybník schopen zadržet velké přívaly vod a ty potom zaplavily celou Huť. Na majetku obyvatel tato průtrž s následnou přívalovou vlnou způsobila velké škody.Některým z nich voda odplavila veškerý majetek i s domy. Po konkursu majetku Dr.B.H. Strousberga v roce 1875, byl rybník  krátce v držení  vídeňských bankovních domů.Po roce 1879 přichází  rybník do vlastnictví rodu Colloredo Mansfeldů spolu  s dalšími plochami lesů a též s  Padrťskými rybníky .První velkou změnou byl zábor Padrťských rybníků a jejich okolních lokalit  německou armádou.V té době do tohoto záboru rybník Tisý ale nebyl pro svojí okrajovou polohu začleněn.Do vojenského prostoru byl začleněn až v roce 1949.Tímto začleněním do vojenského prostoru skončilo jeho využívání civilním obyvatelstvem.Po roce 1989 byl zákaz zrušen, ale v  roce 2004 byl znovu obnoven.V současné době je tento rybník vrácen původnímu majiteli Jerome Colloredo Mansfeldovi.Dnes je tu klid ticho.Stojíte na hrázi rybníka a před vámi se rozprostře pohled na vodní hladinu-stojíte a díváte se do té malebné , zadumané krásy.Široká hladina se zužuje a v tomto úzkém pruhu se vytváží ostrůvky,které jsou porostlé vrbičkami a jejich okolí je obrostlé rákosím.Vyšlapaná stezka na břehu rybníka a její okolí dávají tušit,že je zde ráj pro řadu vodního ptactva.Jednoduchá lavička  láká k usednutí a nabízí zde v klidu  vnímat tu krásu,kterou  příroda  nabízí.Protější břeh je jiný. Nenabízí moc výhledů,je hodně zarostlý. Stromy a ostatní porost je zde podmáčený temně zbarvenou vodou okolních rašelinišť
201107170013[1]x.jpg
201107170033[1]x.jpg
P6030023[1]x.jpg
201107170039[1]x.jpg
201107170046[1]x.jpg
201107170027[1]x.jpg
Nad rybníkem hejna kachen neklidně krouží,
t​o přišel čas a ony odletět zas touží.
Zamává pár křídel do mraků,
nastává období návratů do míst,
kde domov se nachází,
ať štěstí vás provází.
Leťte domů,větve stromů už listí ztrácí.
Jen rákosí se pokusí zachytit pírko,
jež malinko popoletí dál......

 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one