Brdy-vrch Jordán

Jordán  826 m.n.m-je jedním z nejznámějších vrchů Středních Brd. Stejně se jmenuje i bývalá vojenská cílová plocha. Velmi populární jsou pláně , mezi Jordánem a Houpákem,které patří přes oficiální zákaz vstupu k nejnavštěvovanějším lokalitám Středních Brd. Je to místo s mimořádnými výhledy a určitě také vojenskou historií-stavbami ,které se zde nalézají.

V kronice obce Strašice je popsán rok 1928 , kdy se na Jordánu začala budovat vojenská cílová plocha-

Kronika : V červenci  se začalo s kácením lesa na první cílové ploše "Jordánu " Pracovalo se nejprve s místními lesními dělníky,později bylo přibráno dělnictvo se Slovenska a Podkarpatské Rusi,až z nevýchodnější části Jasiny. A také byli přibráni Němci ze Šumavy Pracovalo zde asi 500 mužů. Slovákům postavila  lesní správa dvě velké boudy ze dřeva.Rusíni si sami postavili své příbytky, dle svého způsobu a to celkem tři. Slováci se stravovali sami,když přišli večer z práce,tak si vařili v boudě polévky, maso, knedlíky,také měli svoji kuchařku..rusíni oproti Slovákům byli hodně  zaostalí.Jejich ubikace byly  zcela primitivní. Vlastně jen střecha nad kruhovou plochou.Střed střechy byl otevřený a uprostřed plochy měli ohniště..Kolem něho na zemi pokryté klestem,leželo mužstvo  nohama k ohni.Jejich strava byla zvláště na počáttku, chléb,špek a cibule.Později si také vařiliI jejich šat byl primitivní.Jejich výdělek činil průměrně  asi 40 Kčs denně. Dopadová plocha,jež má být  vykácena  měří 164 ha. Do jara má být  kácení ukončeno a dřevo do 1 července  1929 vyvezeno Dne  1. července  1929 má padnouti první rána na hotové střelnici.
Kromě jmenovaných pokračují od loňska ve vyměřování vojáci zeměpisného  vojenského ústavu---citace z kroniky obce Strašice

​Na jaře roku 1935 byl na cílové ploše Jordán vybudován pěchotní srub  "CE". jednalo se o masivní betonový objekt. v jeho blízkosti  byly vybudovány  ještě dva  lehké objekty pro zkoušky boční palby Na jeho výstavbě pracovalo 250 dělníků Kompletně vybavená  pevnost byla předána v listopadu  1936 a přišel si jí prohlédnout tehdejší  prezident  Edvard Beneš.Během  2 světové války a krátce po ní byly srub i okolní lehké objekty  postřelovány a téměř zničeny. v roce  1948 byl srub opraven. Na přelomu 50-60 let byl i přezbrojen novou protitankovou zbraní. Po roce 1990 byl tento objekt využíván také k ukázkám boje v opevnění v rámci akcí Bahna . "Zahrál " si i v několika filmech. Dnes není využíván a zatím je opuštěn.
​Nekrásnější je plocha Jordánu na podzim,kdy jí celou pokryjí  koberce fialového vřesu.Pod plevelnými nálety břízek vykoukne  zlaté kapradí a břízky začnou marnotratně rozhazovat svoje zlaťáčky.
vřesové plochy na Jordánu
vřesové plochy na Jordánu
mezi vřesy
mezi vřesy
přistávací plocha pro vrtulníky
přistávací plocha pro vrtulníky
vyšlapané cestičky na  Jordánu
vyšlapané cestičky na Jordánu
Jordán
Jordán
výhled od pěchotního srubu
výhled od pěchotního srubu
pěchotní srub
pěchotní srub
jeden z bungrů na  Jordánu
jeden z bungrů na Jordánu
Na cestu nám ještě slunce svítí,
proč si lámat hlavu hlavu  zrátou iluzí
Najdeme ​-li v sobě i pro druhé chvilku,
neskončila ještě doba romantických snílků,
znovu s moudrou hloupostí,
vracíme se zpátky do lesů....
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one