Brdy- Zaniklé obce v Brdech

 Zaniklé obce  v Brdech
​ Některé vesnice vzkvétají  do krásy, v některých se zastavil čas a potom  existovaly vesnice,které bohužel měly smůlu a zanikly. Vesnického osídlení  zaniklo v českých zemích mnoho a důvody byly pochopitelně různé .Některé vesnice opouštěli lidé sami z různých důvodů.V místě, kde lidé žili,zanikla pracovní příležitost, jejich obživa.Někde se na zániku  vesnic podepsaly epidemie a lidé vymřeli. Naše země utrpěla ve dvacátém století velkým úbytkem vesnického osídlení. Za  významnou příčinou tohoto  stavu  bylo vysídlení  německého  obyvatelstva , po druhé světové válce, ale to je jen jednou z příčin . Obce musely mnohde ustoupit k různé  výstavbě, nebo rozsáhlé povrchové  těžbě.Také mnoho vesnic zaniklo z důvodu výstavby  vodních nádrží na vodních tocích.Mnoho jich zaniklo  v oblasti  středního Povltaví. V poslední řadě  se jedná i o zřizování vojenských újezdů.
​Našeho okolí se týkají zaniklé vesnice v bývalém vojenském  újezdě Brdy. Těchto vesnic  bylo hned několik. Jednalo se o vesnice Kolvín,Přední a Zadní Záběhlou, Padrť,Hrachoviště a Velcí. Některé z těchto vesnic byly vystěhovány  dvakrát. Kolvín, Padrť a Záběhlá byly vystěhovány  za okupace ve  druhé světové válce a podruhé -  to již definitivně  v roce  1952. Lidé se po válce mohli do svých zdevastovaných obydlí navrátit. Začali si je opravovat a  po pár letech  museli znovu opustit svá bydliště- chalupy, usedlosti ,políčka ,kde tvrdě pracovali. Ne nadarmo se Záběhlé přezdívalo "Mozolov".Namahavá práce přinášela mozoly, ale byl to jejich domov. Najednou se z jejich domovů měla stát "země zakázaná "- nebylo návratu.Dne 26.12. 1951 bylo předsedům  obecních  národních výborů obcí Kolvín, Záběhlá , Padrť oznámeno, že obyvatelé budou vysídleni a že obce zaniknou. Hned druhý den se konala schůze občanů těchto obcí , kde se lidé jednomyslně postavili, proti vysídlení a zvolili delegaci pro jednání s vládou, k té se ovšem nedostali. Jednání proběhlo s generálem, který byl  vysídlením pověřen.Nic toto nebylo platné,v březnu  roku 1952 začalo probíhat oceňování nemovitostí. Vše probíhalo pod dohledem politické komise.Vysídlenci nesměli být seznamováni s výsledky ocenění.S předběžnými výsledky , byla seznámena pouze politická komise.Na obyvalele byl činěn nátlak,aby podepsali souhlas s vysídlením dobrovolně, nebo  jim bude vyplacena za nemovitost nižší částka. Pochopitlně nikdo dobrovolně s vysídlením nechtěl souhlasit.Odpor obyvatel byl až na několik  jedinců zlomen a nakonec byli vystěhováni všichni.Vesnice zmizely beze stopy. Vlastně nějaké stopy přece zůstaly.Někde jsou to zbytky  základů obydlí,sklepů ,studní. Mezi trninami jako mementa vyčnívají staré ovocné stromy.Plochy v okolí Kolvína a Hrachoviště zarůstají křovinami,z nesekané trávy v okolí Kolvína je hnědá stařina.V okolí Padrtě a Záběhlé nezůstalo celkem nic. Vše bylo srovnáno se zemí. Z Hrachoviště zbyla jediná stodola.V centru bývalé vesničky je umístěn kříž a kamenný památníček na zaniklou vesnici. V okolí jsou znatelné zbytky bývalých usedlostí.Jen vítr se prohání po pláních ,kde dříve žili lidé,v radosti, smutku, práci , vychovávali zde své děti.Vše sebral  běh času. Zůstaly jen vzpomínky starousedlíků , kteří si na vesničky ještě pamatují a přenesli je na své potomky .Také pár zažloutlých fotografií a nějaká písemné dokumentace.
Kolvín- vzpomínka na rodinu Krátkých,která zde žila
Kolvín- vzpomínka na rodinu Krátkých,která zde žila
místo,kde stávala vesnice pohltil les a trniny
místo,kde stávala vesnice pohltil les a trniny
Hrachoviště- křížek na bývalé návsi
Hrachoviště- křížek na bývalé návsi
Hrachoviště- malý památníček připomínající existenci zaniklé obce
Hrachoviště- malý památníček připomínající existenci zaniklé obce
Zaniklá vesnička Velcí-pro představu :ofoceno z knihy J. Čáky- Střední Brdy- krajina neznámá
Zaniklá vesnička Velcí-pro představu :ofoceno z knihy J. Čáky- Střední Brdy- krajina neznámá
Kaple v Zadní Záběhlé
Kaple v Zadní Záběhlé
skupina KTO:
Cesta má přede mnou v dáli mizí,​každý krok v srdci mém zabolí,
zkrátko bude mi všechno cizí,nespatřím své rodné údolí.
​Oči mé nevidí jak se stmívá,nevidí co jsem měl tolik rád,
​jediné co mi teď ještě zbývá, RODNÉMU ÚDOLÍ SBOHEM DÁT.......
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one