Křivoklátsko - Nový Jáchmov

 Obec Nový Jáchymov se rozkládá na úpatí Krušné hory a patří mezi nejmladší obce na Berounsku. Byla založena v roce  1810- 1817. Obec vznikla doslova na zelené louce.pod Krušnou horou.  Její osudy jsou těsně spjaty s těžbou a zpracováním železné rudy.Ložiska železné rudy z Krušné hory již využívali staří Keltové .Velkým podnětem  ke vzniku obce ale byla výstavba železářského podniku s vysokou pecí,slévárnou a pomocnými provozy. A  zase hlavně ta samotná Krušná hora, která železnou rudu dodávala. Zakladatelem obce byl Jáchym Egon Fürsenberg,majitel křivoklátského panství. Křivoklátské panství přišlo do majetku  tohoto rodu v roce  1731,což byl na Krušné hoře počátek velkého rozmachu těžby železné rudy. Bylo zde započato se stavbou tzv. Schichthausu a v zápětí začala výstavba celého hutního komplexu. Vyráběly se zde nejrůznější  výrobky drobných uměleckých  předmětů ,až po těžké kusy ,z nichž  některé zdobí dodnes kolonádu v Karových Varech.,pražské domy a ulice.Koncem 19 stol. podniky pomalu  zanikly,protože nestačily konkurovat moderním podnikům,které využívaly koksové  pece.
 V Novém Jáchmově se nachází památka Lesní hřbitov. Ten zde založil František Nittinger na přelomu  30let 19 stol.Ten je zde i pohřben.   Hřbitov je volně přístupný a jsou zde pochovány jak význačné osobnosti z doby rozmachu a provozu místních železáren a sléváren,tak další občané Nového Jáchymova a okolních obcí Ve středu hřbitova stojí odlitek monumentálního litinového kříže . Jeho tvůrcem byl modelář knížecích hutí Bedřich Koch. Originál  je postaven na místě bojiště z r. 1866 u Hradce Králové.Řada hrobů je zdobena vysoce umělecky zdobenými kříži a náhrobky. Nejvíce  jich je v zadní části hřbitova,která je asi nejstarší jeho částí.Tato část není příliš udržovaná.
V Novém Jáchymově se nachází budova,která dnes  slouží jako restaurace a vinárna."U Cechu " Dříve tato budova taktéž zvaná Cech byla vjezdem do železnorudného dolu Byla postavena  roku  1812 ve vlašském slohu. Zdi po obou stranách Cechu ukazují geologický průřez Krušnou horou. Levá místnost sloužila jako cáchovna, ve druhé se horníci modlili u železného kříže,před započetím práce. Zvon na střeše svolával horníky do práce ,ale také bohužel oznamoval smutné zvěsti-neštěstí v dolech.Ruda se přes tuto budovu vyvážela a vyklápěla se do zásobáren vysokých pecí,které byly v údolí pod touto budovou.
 Nový Jáchymov je dnes rekreační oblastí. V okolí 3 rybníků,které jsou v blízkosti obce je evidováno cca 300 rekeačních chat.
bývalý schichhaus-správní budova hutního komplexu
bývalý schichhaus-správní budova hutního komplexu
U Cechu bývalý vjezd do železorudného dolu
U Cechu bývalý vjezd do železorudného dolu
litinový kříž  s tělem Kriska uprostřed lesního hřbitova
litinový kříž s tělem Kriska uprostřed lesního hřbitova
litinové náhrobky na lesním hřbitově v Jáchymově
litinové náhrobky na lesním hřbitově v Jáchymově
litinový kříž-práce modeláře knížecích hutí Bedřicha Kocha
litinový kříž-práce modeláře knížecích hutí Bedřicha Kocha
jeden z kříů na lesním hřbitově
jeden z kříů na lesním hřbitově
Michal Tučný :
 
Měl jsem rád pár písní, v nich jsem žil,
cesty toulavý,o kterých jsem snil.
S vlídnou tmou,když v létě kraj šel spát,
poznal jsem,že tenhle svět mám rád.
Měl jsem rád stín stromů,říční proud,
štíty hor,co nejdou překlenout.
Krásnější svět vůbec nehledám,
to řeknu vám,tam u nebeských bran....... ​
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one