Křivoklátsko -Podmokelský poklad a vodopády Na čůráčkách

Podmokly se nachází cca 1 km  od obce Zvíkovec .Zmiňované jsou již roku 1045.Díve zde  údajně stávala středověká tvrz a na jejím místě  byl v roce  1771 postaven patrový barokní zámek s erbem Michnů z Vacínova. V roce  1995 zde byla vyhlášena vesnická památková zóna.Obec Podmokly se ale zapsala do historie jedním z velkých primátů a tím byl nález nález zlatých keltských mincí o předpokládané váze 50 kg. K tomuto objevu došlo 12 .června roku 1771.Tehdy Jan Koch ,řečený Janota našel v podemletém sesutém břehu potoka několik duhovek. Myslel,že nalezl mosazné knoflíky a tak je doma dal dětem na hraní. Podmokelskému obchodníkovi však neušlo ,s čím si děti hrají a tak dle vyprávění , od nich několik těchto knoflíků po krejcaru odkoupil. Když se začalo pátrat po jejich původu,došlo obyvatelům vesnice,že se jedná o zlato. Kdo mohl,tak se vydal k potoku a mince z břehu vybíral. Toto se brzy rozkřiklo a doneslo se až k majiteli křivoklátského panství ke knížeti Karlu Egonu Fürstenberkovi.A tímto zlato rychle změnilo majitele. Všichni obyvatelé museli nalezené mince navrátit.Osud pokladu byl  bohužel smutný.Do dnešní doby se dochovalo  jen několik desítek mincí,které vlastní národní muzeum.. V křivoklátské sbírce je také několik kusů z tohoto pokladu. Většina mincí byla přetavena a zmincována v pražské mincovně. Kníže Fürstenberk  k tomuto dostal zvláštní povolení od císařovny Marie Terezie.

Vodopády " Na čůráčkách "leží  200 m. před ústím Podmokelského potoka do Berounky.První vodopád se nachází necelý 1 km. po proudu potoka od místa nalezení  Podmokelského pokladu. Vodopád je vysoký přibližně  5,5 m. Horní část tvoří několik kaskád,spodní část asi 3 metrová je svislá. Další dva vodopády jsou asi 50 m od sebe vzdálené.. Nejlepší přístup k vodopádům je však od řeky proti proudu potoka.Vodopády jsou na mapě vyznačené,ale TZ k nim žádná nevede.
místo nálezu  Podmokelského pokladu
místo nálezu Podmokelského pokladu
informační panel u místa nálezu pokladu
informační panel u místa nálezu pokladu
kaplička nedaleko od Podmokel-směrem ke Zvíkovci
kaplička nedaleko od Podmokel-směrem ke Zvíkovci
lavička s posezením u kaplčky s výhedem na Berounku
lavička s posezením u kaplčky s výhedem na Berounku
vodopádky na  Podmokelském potoce
vodopádky na Podmokelském potoce
jeden z vodopádků "Na čůráčkách"
jeden z vodopádků "Na čůráčkách"
eidCe4[1][1]x.jpg
Brontosauři
 Tajnou stezku znáš, kde se volně dýchá,
chladný vodopád s duhou barvy míchá,
Cesty jsou klíč houslový,co ti voní dálavou,
lesy východ nouzový,
kde se neplatí jak víš a bez opratí táhnou s tebou.......
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one