Hrad Řebřík a kostel sv. Petra

Nedaleko obce Líšná se nachází na zalesněném skalnatém návrší pozůstatky po bývalém hradu Řebřík . Pod ním stojí kostel sv. Petra a Pavla.Hrad vznikl asi koncem 13. stol.jak tvrdí archeologové. V písemnostech se ale o něm dočteme už v roce 1318. Patřil nejspíše rozvětvené rodině Žerotínů.Patřil jim až do konce husitských válek,s tím,že mezi tím chvíli patřil králi a další jeho majitelé se rychle střídali. Již na počátku  šestnáctého století byl zřejmě pustý.Poslední doklad o tom,že na hradě někdo bydlí , je z roku 1495.Pověsti však vyprávějí,že tu žila loupeživá čeládka,která zde zároveň schovávala svůj lup.Kdyby dole nebyla cedule,,málokterý z turistů by tušil,že chodí ve zřícenině hradu.Dispozice hradu  na půlměsícovitém skalním hřebeni je trojdílná.Má dvě předhradí od sebe oddělená příkopy.Na středu bývalého nádvoří  je vysekána studna. Ta je z části zasypána hlínou,tak jako část nádvoří.Řebřík byl hradem s palácem jako hlavní obrannou i obytnou stavbou.. Hrad byl zároveň součástí zaniklého sídlištního komplexu.Tak praví odborník. Archeologický průzkum zde byl prováděn pod vedením ing. arch. Tomáše Durdíka.Pod hradem je již zmíněný  kostel. Původně z roku 1348,v baroku přestavěný v roce 1728.Podle pověsti před dávnými léty neměl kostel své zvony I zželelo se se toho sv. Petru,a proto svatý Petr nejednou přenášel  zvony z kostela v Dolanech u Chříče do kostela u Líšné a zase zpět je odnášel.Kostel sloužil po zániku hradu pro potřeby obyvatel nedaleké Líšné.Pro ty však cesta do této odlehlé lokality byla poměrně vzdálená a tak vznikl v Líšné roku  1874 kostel nový.Od roku  2004 probíhají snahy o záchranu zchátralého kostela,který slouží k příležitostým kulturním akcím.Nad kostelem stojí dřevěná zvonice.Hned naproti kostelu je usazená malebná hájovna. U kostelíka s malým hřbitůvkem se každoročně konají na svátek Petra a Pavla tradiční poutě.
informační tabule pod  Řebříkem
informační tabule pod Řebříkem
výstup do míst,kde stál hrad Řebřík
výstup do míst,kde stál hrad Řebřík
mezi stromy je vidět část zvonice
mezi stromy je vidět část zvonice
zvonice nad kostelem sv. Petra
zvonice nad kostelem sv. Petra
bývalá hradní studna
bývalá hradní studna
P1310042[1]x.jpg
zbytky hradních valů
zbytky hradních valů
kostel sv.Petra
kostel sv.Petra
Když první tání cesty sněhu zkříží,
a nad ledem se voda objeví,
voňavá zem se sněhem tiše plíží,
tak nějak líp si balím,proč? Bůh ví.....
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one