Hrad Žebrák

Pojďte na výlet na nedaleký hrad Žebrák. Jedná se o stavbu,která je zřejmě nejstarším šlechtickým hradem se dvěma okrouhlými věžemi. Po přestavbě,která proběhla za vlády Václava IV. se z něj stala jedna z nejzajímavějších rezidencí v zemi.Za zakladatele hradu je považován rod Buziců.. Na hradě se vystřídalo několik dalších majitelů.Hrad nabyl zváštní důležitosti zejména roku 1346,kdy byl Karel IV.  zvolen za krále v říši. Král Karel IV jej zařadil mezi hrady,které nesměly přejít do zástavy.Hrad ležel totiž poblíž cesty,která spojovala Prahu,přes Zdice,Plzeň a Brod s Norimberkem. Hrad sloužil bezpochyby jako přestupní stanice a místo noclehu,při častých Karlových cestách do říše a zejména při návštěvách říšských sněmů , svolávaných obvykle do Norimberka. Prosperita hradu hodně závisela na vztazích  českého dvora k říši. To se projevovalo zvláště za vlády Václava IV.,který na Žebráku nejčastěji pobýval v letech 1383-96. V této době byl hrad přestavěn. Přestavba se týkala především starého hradního paláce. Místo něj byl postaven palác nový. V roce 1425 byl hrad obléhán vojsky táboritů a sirotků.Těm se ale hrad nepodařilo dobýt. Roku 1532 zachvátil hradní budovy požár a zanechal po sobě začátek jeho zániku. Poslední zkázu hradu znamenalo hledání údajného pokladu  Volfem Krajířem z Krajku. Hrad potom zpustl a život se na dlouhá léta přesunul do podhradí.
 Velká věž byla v 80 letech minulého století opatřena vnitřním dřevěným schodištěm a je využita jako rozhledna. Z vrcholové  plošiny je nádherný kruhový výhled. Je vidět na okolní vesničky na hrad Točník a na okolní lesy.
hrad  Žebrák
hrad Žebrák
příchodová část do hradu
příchodová část do hradu
část torza  hlavního paláce
část torza hlavního paláce
torzo nového paláce
torzo nového paláce
kulatá věž slouží jako rozhledna
kulatá věž slouží jako rozhledna
příchod ke vstupu do kulaté věže
příchod ke vstupu do kulaté věže
Karel Kryl :
král do boje táh,do veliké dálky 
a s ním do té války jel na mezku klaun....​
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one