Hrad Žebrák

Pojďte na výlet na nedaleký hrad Žebrák. Jedná se o stavbu,která je zřejmě nejstarším šlechtickým hradem se dvěma okrouhlými věžemi. Po přestavbě,která proběhla za vlády Václava IV. se z něj stala jedna z nejzajímavějších rezidencí v zemi.Za zakladatele hradu je považován rod Buziců.. Na hradě se vystřídalo několik dalších majitelů.Hrad nabyl zváštní důležitosti zejména roku 1346,kdy byl Karel IV.  zvolen za krále v říši. Král Karel IV jej zařadil mezi hrady,které nesměly přejít do zástavy.Hrad ležel totiž poblíž cesty,která spojovala Prahu,přes Zdice,Plzeň a Brod s Norimberkem. Hrad sloužil bezpochyby jako přestupní stanice a místo noclehu,při častých Karlových cestách do říše a zejména při návštěvách říšských sněmů , svolávaných obvykle do Norimberka. Prosperita hradu hodně závisela na vztazích  českého dvora k říši. To se projevovalo zvláště za vlády Václava IV.,který na Žebráku nejčastěji pobýval v letech 1383-96. V této době byl hrad přestavěn. Přestavba se týkala především starého hradního paláce. Místo něj byl postaven palác nový. V roce 1425 byl hrad obléhán vojsky táboritů a sirotků.Těm se ale hrad nepodařilo dobýt. Roku 1532 zachvátil hradní budovy požár a zanechal po sobě začátek jeho zániku. Poslední zkázu hradu znamenalo hledání údajného pokladu  Volfem Krajířem z Krajku. Hrad potom zpustl a život se na dlouhá léta přesunul do podhradí.
 Velká věž byla v 80 letech minulého století opatřena vnitřním dřevěným schodištěm a je využita jako rozhledna. Z vrcholové  plošiny je nádherný kruhový výhled. Je vidět na okolní vesničky na hrad Točník a na okolní lesy.
hrad  Žebrák
hrad Žebrák
příchodová část do hradu
příchodová část do hradu
část torza nového paláce
část torza nového paláce
torzo nového paláce
torzo nového paláce
kulatá věž-slouží jako rozhledna
kulatá věž-slouží jako rozhledna
příchod ke vstupu do kulaté věže
příchod ke vstupu do kulaté věže
Karel Kryl :
král do boje táh,do veliké dálky 
a s ním do té války jel na mezku klaun....​
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one