Křtitelna a lom u Třebnušky

Pod Matčinou horou poblíž Zbirožského potoka, směrem ke Třebnušce , se pod silnicí nachází železný křížek s nápisem :" KŘTITELNA -památka zde katolicky křtěných dítek . R. 1634".-/Nyní k historii tohoto místa/
Porážka Čechů na Bílé hoře byla jen začátkem předlouhého řetězu strastí českého lidu. V červenci roku 1634 přitáhlo  švédské vojsko pod generálem  Bannerem ke Zbirohu.Lidé utíkali před vojskem ze svých domovů a brali si jen to nejpotřebnější. Husté lesy,skalní brlohy,sluje a jámy byly jim útočištěm. Tehdejší farář v Drahoňově Újezdě, Matyáš  Lukašenič/rodem Polák,dominikán/ ,vykonal  v letech 1627-1631 jen 46 křtů,ač obsluhoval  16 farních úřadů  ke kterým patřilo  70 okolních vesnic. Do temnoty hustých lesů odcházel i pozdější  farář  Ondřej  Šebestián Outerský z Drahoňova Újezda. Obětoval Bohu v chrámu přírody. Rozprášení osadníci mívali  v těchto náboženských obřadech jedinou útěchu. Bolelo je však ,že novorozeňata nemohou být pokřtěna.A tu přispěl dobrý pastýř opět svým osadníkům. Nepřítel však hlídal všechno,aby se lid  nemohl shromažďovat k obraně. Proto rodiče nemohli přicházet se svými nemluvňaty. Duchovní otec z Drahoňova Újezda vyčkával noci  a v lesích vyhledával  skrýše štvaných uprchlíků. Zde mu  matky odevzdávaly svá nemluvňata a on je odnášel  zahalená v plášti ke studánce,která vyvěrala pod strání u Drahoňova Újezda. Zde děti křtil a vyčkávající matky braly svá pokřtěná nemluvňata z jeho rukou. Hodně nocí prochodil tento kněz,než si kraj oddechl od nepřítele. U studánky byste viděli velký plochý kámen zabořený do země./ dnes již zarostlý/. Na tuto desku pokládal prý kněz nemluvňata při křtu. Roku 1894 laskavou péčí  pátera Dominika Brázdy,tehdejšího faráře v Drahoňově Újezdě,byla vzácná studánka  Křtitelna vyčištěna,kameny obroubena . Nad ní byl vztyčen železný kříž.- Toto  sepsal Antonín Drachovský v "Obrázcích ze Zbirožska"  
Místo by si zasloužilo více péče.
Nedaleko od studánky se nachází kamenolom  Třebnuška.Viditelný z Matčiny Hory a ze Světoviny.Horniny jsou součástí vulkanického komplexu mezi Radečskou a Křivoklátskou vrchovinou.Pro svoji tvrdost jsou využívány jako stavební materiál a jako štěrkové náspy  do betonu apod. 
Křtitelna
Křtitelna
část železného kříže u studánky  Křtitelna
část železného kříže u studánky Křtitelna
009x.jpg
011x.jpg
015x.jpg
Drahoňův Újezd
Drahoňův Újezd
Antonín Drachovský-řídící učitel a kronikář z okolí Zbirožska
Antonín Drachovský-řídící učitel a kronikář z okolí Zbirožska
Waldemar Matuška- Míle

Míle a míle jsou cest které znám,
jdou trávou i úbočím skal,
jsou cesty zpátky a jsou cesty tam,
a já na všech s vámi stál.....
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one