Kvásek a okolí

 Nad Zbirohem u cesty na Třenici,mezující s Ječništěm se zalesněné místo na vrchu nazývá Kvásek. Lid vypravuje,že zde stával klášter,který obývaly panny,které každého pátku do Zbiroha dováželi tamní držitelé č.p. 102 a 87. Za to prý měli v užívání louky v těchto místech. Zde u "kostelní louky" lze dosud spatřiti zbytky rybníčků a haltýřů. /Místo je stále hodně podmáčené./ Zřejmě toto místo bylo osídleno  ještě před příchodem Slovanů. Z dob Slovanů se zachoval název "Bendice".  Farář a archeolog Krolmus v těchto místech  pátral a usoudil , že  název Bendice je památkou na pohanskou bohoslužbu. Ničím to však stvrzeno není.V blízkosti stával klášter,ten měl být údajně obýván muži i ženami. Kdy vesnice a klášer zanikly není známo.Tolik čerpáno z literatury a pramenů : Jos. Königsmark-" Rokycansko,Radnicko a Zbirožsko  v lidových vyprávěních."Na okraji Kvásku směrem od silnice mezi Zbirohem a Třenicí se nachází objekt,který nyní patří  firmě Jubela s.r.o. a slouží jako vzdělávací a školící středisko.Tato stavba zde byla postavena v roce 1988/ na pozemku "Lesy ČR"/,jako odloučené pracoviště VÚ Zbiroh .Přes Kvásek se souvislým lesním porostem dá pohodlně dojít na Třenickou horu. Vydáme -li se po jejím strmém zalesněném hřbetu, vidíme všude v bezprostředním okolí prohlubně a zarostlé jámy-stopy po dobývání kamene.Vrchol je poměrně zarostlý ostružiním. Přímo na úbočí hory se nachází opuštěný lom,dnes již zarostlý borovicemi a různými nálety.Se svým trampským ohništěm, pod vylámanými skalami má stále nostalgické  kouzlo romantiky.Původně zde byly lomy dva. Jeden je však zavezen odpadem. V roce 1878 se začaly dláždit na náměstí ve Zbiroze chodníky po obou stranách. Kamenné plotny pocházely právě z jedno z těchto lomů . Ty obstaral pan Tomáš Tuček ze Zbiroha.Do fialova zbarvený pevný kámen  se používal i na podezdívky domů ve Zbiroze i v okolí. Směrem na Třenici je nad obcí vybudovaný nový telekomunikační stožár,který slouží zároveň jako rozhledna.Z té je krásný výhled do dalekého okolí. Pohled je především do Hořovické kotliny a další nádherné výhledy až na Brdskou vrchovinu.Na opačnou stranu k Drozdovu pod Holým vrchem.

O Kvásku jako sporné lokalitě píše Mgr.L. Krčmář toto:" Lokalita je též nazývána  Bendice, či  Kostelní louka. a je považována za zaniklou ves. Podle pověsti je Bendice zkrácený název jeptišek  benediktinek,které zde údajně měly mít klášter.Donedávna prý byla na Kostelní louce patrná  roubená klášterní studánka,zaniklý rybník a haltýře. Pověst vypráví,že sem jeptišky přišly,aby svou novou vírou přemohly v lidu hluboce zakořeněnou vzpomínku na trojici pohanských kněžek. klášter byl prý postaven u posvátného pramene. Za třicetileté války byl prý zničen a jeho základy zalila voda. pověst říká, že jeptišky se modlily k Panně Marii,aby nedopustila jejich zneuctění,a ta opravdu učinila zázrak. Budova kláštera se i s jeptiškami propadla do země.Po historické stránce zde však žádný klášter nestál.Pomístní jméno Kostelní louka vzniklo na základě majetkového vztahu ke kostelu ve Zbiroze a v současné době označuje pole,které se nachází po průjezdu lesem ve směru Zbiroh -Třenice vlevo od silnice. Louka byla totiž v roce  1979 zorána a zmeliorována a tím se setřela situace i s bývalou studánkou.Nálezy datují lokalitu do 16.-18 .stol. zajímavostí je, že nedaleko při cestě na Týček prý podle starousedlíků býval rybník  "Na klášterci " a pozůstatky osídlení. Mokřina s pozůstatkem jakého objektu /snad zaniklá vesnice/ je zde dosud patrná. "
lesní cesta na Kvásku
lesní cesta na Kvásku
telekomunikační stožár na  Kvásku
telekomunikační stožár na Kvásku
školicí středisko firmy Jubela
školicí středisko firmy Jubela
školící středisko firmy Jubela
školící středisko firmy Jubela
lom na úbočí Třenické hory
lom na úbočí Třenické hory
rozhledna  u Třenické hory
rozhledna u Třenické hory
Rangers- Plavci

Já prošel už tisíc mílí snad,
poutník jsem s kytarou,
když toulám se s ní prachem cest,
touhou po domově pomáhá mi snést.....​
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one