Kvásek a okolí

 Nad Zbirohem u cesty na Třenici,mezující s Ječništěm se zalesněné místo na vrchu nazývá Kvásek. Lid vypravuje,že zde stával klášter,který obývaly panny,které každého pátku do Zbiroha dováželi tamní držitelé č.p. 102 a 87. Za to prý měli v užívání louky v těchto místech. Zde u "kostelní louky" lze dosud spatřiti zbytky rybníčků a haltýřů. /Místo je stále hodně podmáčené./ Zřejmě toto místo bylo osídleno  ještě před příchodem Slovanů. Z dob Slovanů se zachoval název "Bendice".  Farář a archeolog Krolmus v těchto místech  pátral a usoudil , že  název Bendice je památkou na pohanskou bohoslužbu. Ničím to však stvrzeno není.V blízkosti stával klášter,ten měl být údajně obýván muži i ženami. Kdy vesnice a klášer zanikly není známo.Tolik čerpáno z literatury a pramenů : Jos. Königsmark-" Rokycansko,Radnicko a Zbirožsko  v lidových vyprávěních .Přes Kvásek se souvislým lesním porostem dá pohodlně dojít na Třenickou horu. Vydáme -li se po jejím strmém zalesněném hřbetu, vidíme všude v bezprostředním okolí prohlubně a zarostlé jámy-stopy po dobývání kamene.Vrchol je poměrně zarostlý ostružiním. Přímo na úbočí hory se nachází opuštěný lom,dnes již zarostlý borovicemi a různými nálety.Se svým trampským ohništěm, pod vylámanými skalami má stále nostalgické  kouzlo romantiky.Původně zde byly lomy dva. Jeden je však zavezen odpadem. V roce 1878 se začaly dláždit na náměstí ve Zbiroze chodníky po obou stranách. Kamenné plotny pocházely právě z jedno z těchto lomů . Ty obstaral pan Tomáš Tuček ze Zbiroha.Do fialova zbarvený pevný kámen  se používal i na podezdívky domů ve Zbiroze i v okolí. Směrem na Třenici je nad obcí vybudovaný nový telekomunikační stožár,který slouží zároveň jako rozhledna.Z té je krásný výhled do dalekého okolí. Pohled je především do Hořovické kotliny a další nádherné výhledy až na Brdskou vrchovinu.Na opačnou stranu k Drozdovu pod Holým vrchem.

O Kvásku jako sporné lokalitě píše Mgr.L. Krčmář toto:" Lokalita je též nazývána  Bendice, či  Kostelní louka. a je považována za zaniklou ves. Podle pověsti je Bendice zkrácený název jeptišek  benediktinek,které zde údajně měly mít klášter.Donedávna prý byla na Kostelní louce patrná  roubená klášterní studánka,zaniklý rybník a haltýře. Pověst vypráví,že sem jeptišky přišly,aby svou novou vírou přemohly v lidu hluboce zakořeněnou vzpomínku na trojici pohanských kněžek. klášter byl prý postaven u posvátného pramene. Za třicetileté války byl prý zničen a jeho základy zalila voda. pověst říká, že jeptišky se modlily k Panně Marii,aby nedopustila jejich zneuctění,a ta opravdu učinila zázrak. Budova kláštera se i s jeptiškami propadla do země.Po historické stránce zde však žádný klášter nestál.Pomístní jméno Kostelní louka vzniklo na základě majetkového vztahu ke kostelu ve Zbiroze a v současné době označuje pole,které se nachází po průjezdu lesem ve směru Zbiroh -Třenice vlevo od silnice. Louka byla totiž v roce  1979 zorána a zmeliorována a tím se setřela situace i s bývalou studánkou.Nálezy datují lokalitu do 16.-18 .stol. zajímavostí je, že nedaleko při cestě na Týček prý podle starousedlíků býval rybník  "Na klášterci " a pozůstatky osídlení. Mokřina s pozůstatkem jakého objektu /snad zaniklá vesnice/ je zde dosud patrná. "
P2160007x.jpg
P2160011x.jpg
P9290003x.jpg
P9290005x.jpg
telekomunikační stožár na  Kvásku
telekomunikační stožár na Kvásku
rozhledna  u Třenické hory
rozhledna u Třenické hory
výhled z rozhledny
výhled z rozhledny
lom na úbočí Třenické hory
lom na úbočí Třenické hory
Rangers- Plavci

Já prošel už tisíc mílí snad,
poutník jsem s kytarou,
když toulám se s ní prachem cest,
touhou po domově pomáhá mi snést.....​
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one