Matčina hora

Matčina hora
Opuštěná a jako mrtvá sní dnes Matčina hora nedaleko Zbiroha,poblíž památné studánky Křtitelny.Žije jen lesem,hovoří jím,když vítr čechrá vrcholky stromů. Ale před mnoha věky se ozývala hlučným životem.To tenkrát v lepších dobách vynášeli prý z jejich útrob zlatokopvé  zlatou rudu..
Povstává však na východě Turek,křivdí,,ničí,pálí,bere. V zlatých jamách  na Matčině hoře se zlatokopové zalekli a zavalili dílo.. Nutil je k tomu strach.Nepřítel Turek by mohl zvědět o bohatých zlatých dolech a jistě by usiloval,aby dobyl zemi s takovými poklady.
Sláva Matčiny hory a dolů v ní zašla.Ale to jen na čas.Prý zase přijde doba,že opět bude zaznívat ocel nástrojů v rukou kovokopů. Věřte tomu říkají staří lidé- vrátí se bohatství v tento kraj.
Než se to stane,hlídá už od dávných dob anděl všechny ty poklady v hoře.. Má podobu spanilého mládenečka. Sedí v útobách hory za zlatým stolcem,namáčí pero do zlatého kalamáře.Do velké knihy zapisuje osudy Matčiny hory. Ale čeká na své vysvobození. Pak vydá prvnímu  zlatokopovi poklady,které tady ochraňuje.
Leckdo už se přesvědčil o bohatství zlata v Matčině hoře.Kráčej těmi místy o půlnoci,když přes temeno hory přechází měsíc v úplňku a lije déšť paprsků na les klidně spící. Zastav se a zataj dech ! Slyšíš ze tmy od hory zvonění zlatého kovu ? Navždy si zapamatuješ líbezný,zvonivý hlas.Často ti v mysli zazní znovu a znovu.Ještě ale nepřišla doba,aby se v hoře dolovalo. Pověst o tomto bohatství v hoře by se roznesla do daleka a vládcové zemí z celého světa by válčili o Matčinu horu a naše země by zakoušela těžké válečné časy.
Odedávna se praví "Co nedodá Příbram stříbra,dodá ba i více dá zlata Matčina hora..
Jistě prý bude jednou chvíle,kdy se otevře hora sama a osvobozený anděl- mládeneček odevzdá Čechům skryté poklady.
 Tolik z pověstí z okolí Zbiroha.
201007050016x.jpg
24x.jpg
201007050017x.jpg
P5140012x.jpg
výhledy ze skalnaté plošinky na Matčině hoře s skldbou lesního potostu
výhledy ze skalnaté plošinky na Matčině hoře s skldbou lesního potostu
P1270019[1]x.jpg
výhled do údolí potoka Koželužky
výhled do údolí potoka Koželužky
P5140026[1]x.jpg
P5080021x.jpg
003x.jpg
Ragers-Plavci

Kdybych náhodou cestu zapomněl,
to smíte mít mi za zlé,
 snad jste příhodu s horou kouzelnou,
nebrali zcela vážně.
Kdyby někdo z vás tuhle horu znal,
ať nemá to jen za své,
a když chuť má,ať se nezdráhá,
ať  s námi si o ní zazpívá.......​
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one