Od bývalého Zbirožského nádraží do Zbiroha "po šrece"

Po "šrece" do Zbiroha. Tento název je stále lidmi ze Zbiroha používán,jako pozůstatek po "králi železnic" po baronu Bethel Henry  Strousbergovi.Ten po koupi zbirožského panství chtěl udělat z tohoto převážně zemědělského zbirožského kraje železářskou velmoc Evropy.Postavil sedm železničních tratí v Německu a položil 1700 km kolejnic v Rumunsku a Rusku.Proč by tedy byl pro něj problém, vybudovat železnici v okolí.Tou chtěl spojit místa,kde plánoval svůj železářský a hutní velkoplán.Jeho sen však nebyl naplněn.Po strmém vzestupu nastal pád.Po bankrotu přišel konkurs a exekuce, tím byly definitivně  zpřetrhány všechny velkolepé plány.Jednou z těchto  částí trati byla spojka mezi nádražím na Borku a Františkovem,kde měla být umístěna velká válcovna a pudlovna.Trať zůstala nedokončená.Vysoký násep  se táhne  k Pětidomí a pak pokračuje dál zářezem  ve svahu směrem ke Zbirohu.Svahy náspu jsou nyní prorostlé trninami,ale stále je zřetelně vidět,kudy měla trať vést.Takže projděte se po  "šrece " a připomente si zašlou slávu jednoho z majitelů Zbirožského panství. Historii   Strousbergova vzestupu a pádu popisuje  ve svém románu " Král železnic " Adolf Branald.
Tato nedokončená trasa není ani v dnešní době zapomenuta.Obyvatelé Zbiroha a přilehlých obcí ví, kudy Strousbergova nedokončená trať vedla a její zbytky dokáží dobře identifikovat.Většina turistů z řad cizích návštěvníků ,projde však pozůstatkem trati  bez povšimnutí a to z důvodu nedostatku informací. Možná by stálo za úvahu  ,vybudovat zde určitý druh naučné stezky. Možná by pro začátek stačlo několik naučných panelů v úseku Pětidomí-Zbiroh Františkov ,kudy těmito místy provází  modrá TZ    
bývalé nádraží ve Zbiroze
bývalé nádraží ve Zbiroze
Dvorský rybník
Dvorský rybník
Rackova vila
Rackova vila
hráz mezi Čápským a Dvorským rybníkemrybníkem
hráz mezi Čápským a Dvorským rybníkemrybníkem
hráz u Čápského rybníka
hráz u Čápského rybníka
hájovna nad Čápským rybníkem
hájovna nad Čápským rybníkem
propusť pod náspem nedokončené trati
propusť pod náspem nedokončené trati
tady je dobře vidět,jak vysoký byl násep pro budovanou trať
tady je dobře vidět,jak vysoký byl násep pro budovanou trať
Michal Tučný :
 Čekárna nikoho nečeká,
nikdo sem nepřijel  z daleka.
Proč by jel,tady jen vítr trávu sel.
Prázdná je stanice,
dál už nic. Na perón vstupuje
 mráz a hic.........
 Budova Zbirožského nádraží  je stále  vedena v katalogu  Národního památkového  ústavu , jako památka-specializace industriální  dědictví ,pod katalogovým číslem  1520079313-památková ochrana : KP číslo ÚSKP : 104780 pod názvem Železniční stanice Zbiroh.
Jedná se o  příklad prvorepublikového nádražního areálu, vystavěného v rámci úprav a zdvojkolejní železniční trati Praha - Plzeň. Výpravní budova postavena v duchu pozdní secese, jako první drážní budova na území Plzeňského kraje.-Sloh secésní 19. stol.
Objekt bývalé technické  správy pochází pravděpodobně již z pol.19.stol. Je zachycen ve stávající půdorysné stopě katastru / někdy mezi léty  1869-81/ v těsném sousedství  Srtoussbergovy válcovny Borek. V rámci výstavby železniční  stanice  v roce  1911 byl objekt stavebně upraven a doplněn dekorativními prvky , sjednocujícími charakter objektu se zbytkem nově budovaného nádražního areálu .

Toto nádraží bylo zrušeno v rámci optimalizace trati Praha- Plzeň ,v roce 2012. Památkově chráněná  budova je dnes v soukromých rukou

použitý zdroj : Národní památkový ústav
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one