Ovčín u Radnic-paleontologický unikát

Mezi obcemi Radnice a Přívětice se nachází největší zatopený povrchový kamenouhelný důl v celé Radnicko-Břasské pánvi. Černé uhlí se zde podle záznamů střídavě těžilo již od roku  1548. V roce  1987 bylo dobývání definitivně ukončeno..Toto místo se jmenuje Ovčín-patrně podle skutečného  městského ovčína,který kdysi na těchto místech stával..
​Vraťme se ale do dob  dávno minulých,do doby před  280 mil-310 mil. lety.Tato doba  mladších prvohor se nazývá karbon.V době karbonu vypadala naše planeta úplně jinak.Naše území,kde žijeme se pohybovalo v době karbonu někde na úrovni rovníku. Klima bylo tehdy tropické a vlhké-přibližně jako v Amazonském pralese i atmosféra se lišila od nynější-vzhledem k tehdejší velké sopečné činnosti.Rovněž vegetace zde byla úplně jiná.Lišila se od nynější zejména vizuelně. Plavuně dorůstaly výšky stromů,rovněž tak přesličky. Právě ony byly dominantou tehdejší karbonské krajiny. Stromy přesliček a plavuní omotávaly liánovité kapradiny.Jejich koruny na sebe navzájem navazovaly a tvořily tak celistvý kryt.Tráva se v této  době nevyskytovala.Pouze mechy a lišejníky. Dnes se dozvídáme,jak to zde v této době vypadalo,co se zde přihodilo a jak vše bylo objeveno a zkoumáno paleontology.Po  erupci jednoho mohutného vulkánu,který byl  od tohoto místa vzdálen více než  100 km.,někde v blízkosti,kde dnes leží Cínovec, se  vylila vařicí láva , do určité blízkosti vukánu. Chladnoucí popel byl hnán větrem a pokryl určitou část krajiny.Tak byl tímto popelem pohřben tropický prales i okolní rašeliniště a močály,které se v okolí vyskytovaly. Rašelina obsahovala  značné množství vody.. Pod tíhou popela byla voda vytlačována na povrch.Nakonec  celé místo bylo zatopeno vodou a tím byl tropický prales na dlouhá tisíciletí pohřben a také zakonzervován.Tím nenastal rozklad organismu a karbonský prales  byl zachován téměř v původní podobě. Někde se dokonce zachovaly celé stromy,některé byly vyvrácené,měly polámané větve,ale pořád se vše nacházelo v blízkém okolí.V této době se nevyskytovala pouze flora,ale již se vyskytovala i fauna. Byli to švábi,jepice,vážky. Na Ovčíně bylo objeveno křídlo obří vážky,která měla rozpětí křídel cca  40 cm. Paleontologický výzkum byl náročný. Paleontologové zde odkrývali vrstvu po vrstvě na ploše ,která dosáhla  250 m2.a  sestoupili do hloubky přibližně  7 metrů,kde postupně nacházeli vzorky a otisky rostlin.Tam,kde do terénu hodně zasáhla těžba uhlí,byly nacházeny vzorky více poškozené a také menších rozměrů .Na Ovčíně bylo nalezeno těchto vzorků velké množství.Jak bylo dále se vzorky v laboratořích zacházeno a jak byly dále zpracovány- různými preparacemi a macerováním,jak byly vzorky k sobě skládány, jako velké trojrozměrné puzzle ,nelze podrobně popisovat ,v tomto krátkém přiblížení tohoto unikátu . Po ukončení výzkumu byl terén upraven  do přibližně původního  vzhledu.Výzkum na Ovčíně ukázal ,že se jedná o mimořádně vzácnou lokalitu,která se stala světovým unikátem.Paleontologické výkopy organizoval a vedl RNDr Josef Pšenička Ph.D vedoucí paleontologického oddělení Západočeského muzea v Plzni.

Výzkum na Ovčíně byl zařazen do žebříčku deseti největších  úspěchů české vědy. 

P2120002[1].jpg
P2120006[1]x.jpg
P2120007[1]x.jpg
výhled z vrchu  Florián na zatopený důl,kde je pohřben tropický prales
výhled z vrchu Florián na zatopený důl,kde je pohřben tropický prales
Pavel Horňák :
​ Někdy mám chuť se ptát,kam ​letí svět, nejsem sám.
Nejsem sám,kdo chtěl by odpověď znát.
Je nás víc,já to vím,já nejsem sám.

Je nás víc,kdo by bral pár moudrých vět,
​které jsou schopné říct,kam letí svět.
​Prozatím víme míň,míň než se zdá....
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one