PP Trhoň-Zaniklý hrad Vimberk

 Mezi obcemi  Strašice a Dobřív se nalézá zaniklý hrad zvaný Vimberk. Ze silnice ,která spojuje tyto dvě obce ,vede modá TZ právě do těcho míst,kde se hrad nacházel.Hrad byl vybudován ve vojensky výhodné poloze. Stál na skalnaté   terase nad brodem staré cesty,která vedla v údolí potoka Klabavy. Část úvozu směřující k bývalému brodu pod hradem je patrná dodnes. V areálu hradu již nejsou patrné podstatnější zbytky staveb. Dnes zde můžeme nalézt jen jejich zbytky v podobě vyvýšenin a různých prohlubní,které jsou různých velikostí.Více znatelné jsou v severní části. Objekt hradu obklopuje ze dvou stran hluboký příkop a val. V místě,kde je val přerušen,byl pravěpodobně původní vstup do hradu.Zbývající obvod chránil skalní sráz a potok.Množství vypálené mazanice /směs jílu a slámy,kterou se omazávaly dřevěné kostrukce za účelem izolace a ochrany proti ohni/ a také nepřítomnost zbytků zdiva vypovídají o tom,že stavby na hradě byly převážně dřevěné.Keramika,která zde byla nalezena potvrzuje,že hrad zde již existoval ve 2 pol. 13.stol.Zánik hradu způsobil  požár cca kolem poloviny 14 stol. Návštěva této lokality se určitě vyplatí.Procházka krásným lesem a dále romantickým údolím Klabavy směrem k Dobřívu, není náročná.
na těchto místech stál hrad  Vimberk
na těchto místech stál hrad Vimberk
přístup na plošinku,kde stával hrad vede přes hradní příkop
přístup na plošinku,kde stával hrad vede přes hradní příkop
pod skalní terasou nad potokem
pod skalní terasou nad potokem
v místě přerušení hradního příkopu se dá sejít k potoku
v místě přerušení hradního příkopu se dá sejít k potoku
Klabava pod Vimberkem
Klabava pod Vimberkem
potok Klabava u Melmatěje
potok Klabava u Melmatěje
skupina Pacifik: Stopy sešlapanejch bot
 
oklikou jdou kolem měst,
znají všechny písně prašnejch dlouhejch cest.
Mají rádi volnost nespoutanejch ptáků,
taky rachot pražců,skřípění kol vlaků-
semafor,pak dlouhej tunel,šraňky dolů spuštěný......
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one