Zaječov-Svatá Dobrotivá

Svatá Dobrotivá je součástí obce Zaječov.Zde se nabízí klášer  augustiánů poustevníků,který zde byl založen v roce  1263 Oldřichem Zajícem z Valdeka. Ke vzniku tohoto kláštera se váže pověst,kterou profesor August Sedláček zveřejnil ve své sbírce historických pověstí.Pověst vypráví,jak se zmíněnému Oldřichu zjevili dva muži a nabádali jej,aby s nimi vyšel před hrad Valdek.Když tak učinil,zdálo se mu,že  jej vítr odnáší do hlubokého lesa.Zde uprostřed lesů se mu zjevila Svatá Máří,,rodička Boží".Ta mu zde přikázala,aby na tomto místě nechal postavit klášter.Oldřich uposlechl a klášter zde nechal postavit.Historie kláštera a kostela je dlouhá a nese s sebou mnohé pády a vzkříšení.Několikeré vypálení,poboření,zrušení, znovu obnovení atd. Nyní opět konvent vlastní řád augustiánů.Oldřich klášteru věnoval ostatky svaté Dobrotivé Benigny a od té doby se klášter jmenuje Svatá Dobrotivá.
Osada Zaječov se poprvé dokládá roku  1578,kdy byla  majetkem kl Svaté Dobrotivé.Její jméno je pravděpodobně odvozeno od  od šlechtického rodu Zajíců z Valdeku. Později od konce  16 stol. vesnice patřila pod  zbirožské panství. K jejímu osamosatnění došlo až v roce  1850.V tomto  období  zde dochází k rozmachu  hutnictví.I zde  pracovala ,jak jinak v tomto kraji být nemůže,železná huť.Protože ležela poblíž kláštera ,nazývali jí Klášterskou.  V roce  1817 byla jako zastaralá zrušena a rozbořena..Obec  Zaječov  se nyní skládá ze  3 částí-Zaječov,Kvaň a Nová Ves.Nejstarší  částí současné obce Zaječov tvoří místní část Kvaň,která je  pžřipomínána  již od roku 1263.Důležitým dějinným mezníkem  byl rok  1976,kdy byla Kvaň sloučena se Zaječovem..Na okraji Zaječova  se nachází velký funkční kamenolom ve kterém se těží hornina diabas, který je používán  do směsí betonů a pro silniční a inženýrské stavby.Zde v Zaječově byl umístěn  52 pomocný technický prapor-PTP. ,kde byli umístěni ,,vojáci beze zbraně".Jako památka na tento prapor  je zde  umístěn pomníček ,z iniciativy Svazu PTP-VTPN a vojenských lesů,který zde byl odhalen 4.10.2001. Pomníček je umístěn pod lesem  nad klášterem.Od té doby se každoročně u památníku koná vzpomínková akce. Pomníček tvoří kameny , na kterých jsou umístěny  dvě bronzové desky.  Na jedné desce je označení místního  PTP/v podobě vojenské výložky/ Na druhé desce je nápis,který připomíná jeho historii.A nad tím vším, už jsou jen samé rozlehlé brdské lesy.Stačí jen vstoupit.
Svatá Dobrotivá
Svatá Dobrotivá
v kostele Svatá Dobrotivá
v kostele Svatá Dobrotivá
pohled ke Svaté Dobrotivé od kamenolomu
pohled ke Svaté Dobrotivé od kamenolomu
výhled od kamenolomu
výhled od kamenolomu
nad kamenolomem
nad kamenolomem
IMG_3334x.jpg
výhledy směrem na Zaječov a Jivinu
výhledy směrem na Zaječov a Jivinu
IMG_3362x.jpg
nad Zaječovem
nad Zaječovem
výstava v kostele  ve Sv. Dobrotivé- fotografie ,vzoumínková akce na PTP
výstava v kostele ve Sv. Dobrotivé- fotografie ,vzoumínková akce na PTP
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one