Zbiroh- Františkov a historie železáren

Historie zbirožské železárny ve Františkově

​ Hutnictví a zejména železářství má na Rokycansku dlouhou tradici  a sahá až do středověku.Hlavním střediskem v Čechách bylo Podbrdsko, jehož značná část zasahuje  právě do Rokycanska.Nejstarším a největším železářským podnikem byly  Zbirožské železárny, které vznikly slučováním malých  nejstarších železáren , od konce 16 stol.Ze zachovaných písemných zpráv se tedy  dozvídáme,že to tedy nebyl Henry Bethel Strousberg,který zde rozjel rozvoj železáren.Již koncem 16 stol. se Zbirožské železárny  staly  majetkem  české královské komory.V roce  1594 sem přibyla  železárna v Holoubkově,dále železárna ve Strašicích,spolu s klášterskou ve Svaté Dobrotivé. V roce 1693 železárna v Dobřívě a další železárny Mirošovského panství/Hrádek a Padrť/.Zbirožské železárny měly  jednotné řízení. Od roku 1749 se  zde vystřídali tito ředitelé- prvním ředitelem všech spojených  železáren se stal francouzský odborník Petr  Josef  Gouvier. Dalším ředitelem ,který stál  v čele železáren nově vzniklého šichtovního úřadu se stal Michal  Balling. Po této době byl zde šichtovní úřad zrušen a správa železáren byla soustředěna do Vrchního horního úřadu v Příbrami.Za ředitelle železáren   Andrease  Gütlera se začalo  v roce  1800 s výstavbou vysoké pece na Františkově Ta byla uvedena do chodu koncem roku  1802, nebo začátkem roku 1803.Tato nová dřevouhelná vysoká pec byla postavena na  Zbirožském potoce severně od Zbiroha, na místě horního mlýna,který měl k dispozici vodní náhon.Pec byla postavena podle tehdejších nejnovějších poznatků v tomto oboru. Její původní výška byla  10,66 m. a její  šířka v rozporu byla  2,37 m. Pojmenována byla po císaři Františkovi a od ní pochází také pomístní název  Františkov. V železárně byl také zkujňující hamr.Z litiny se  odlévala převážně dělostřelecká munice. V roce  1814  se v železárně odlévaly litinové pamětní medaile ,na památku ukončení napoleonských válek  Provoz této  vysoké pece byl úspěšný.,což vedlo  k reorganizaci železáren  Zredukován byl počet vysokých pecí v okolí. Zrušeny byly vysoké pece v Hrádku, Oseku, v Dobřívě ,na Padrti a ve Svaté Dobrotivé.V roce  1835 bylo ve Františkově 63 dělníků a dva úředníci. V roce 1846 vykazovala železárna  na Františkově  nevyšší výrobu  ze všech západočeských železáren. Podle  údajů z roku   1867 měla vysoká pec výšku již  14,2 m. a šířku v rozporu  3,16 m. Byla tedy jednou z největších  a nejvýkonnějších pecí, která svými rozměry a výkonem přesahovala ostatní pece železáren. Bohužel od  padesátých let 19 stol. se komplex železáren začal rozpadat Souviselo to se vznikající konkurencí nových koksových pecí. V roce 1868 koupil železárny  Strousberg  a železárna  se měla stát  hlavním objektem k výrobě surového železa. Podle jeho plánů měly být na Františkově dvě koksové vysoké pece, vlečka měla železárny spojovat s železniční tratí Praha- Plzeň i  s doly na Krušné hoře u Hudlic. Některé plány se začaly uskutečňovat.Zhoubná povodeň v roce  1872 však téměř zničila vysokou pec a další postup prací zpomalila. Vysoká pec byla ale znovu uvedena do chodu, byla postavena nová kuplovna, byly rozestavěny obě koksové pece atd. Po Strousbergově krachu  byla výroba  v roce  1875 zastavena. a výrobní  objekty byly postupně rozprodány.Vysokou pec koupila firma Novák, která zde zavedla jinou výrobu Tak skončila jedna z nejslavnějších železáren, která prcovala pouze tři čtvrtiny století.
IMG_0072.JPG
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one